Garanciális feltételek:

 

A garanciális ügyintézés folyamata:

A szakszerű telepítést követő első 72 órán belüli meghibásodás esetén a készüléket díjmentesen cseréljük.

Hibabejelentést csak email-en fogadunk el. Telefonos bejelentés esetén a válasz email-től számított 72 órán belül elkezdjük a javítást, cserét.

 1. Általunk értékesített, felszerelt, már beüzemelt, működő készülék hibája esetén:
  A hibát a cég felé e-mailben, telefonon jelezni kell. Ezt követően 72 órán belül a telepítést végző szakember helyszíni kiszállás keretén belül megnézi a hiba okát. Ha  a szerelőnél megfelelő alkatrész áll rendelkezésére, akkor azonnal elhárítja a hiba okát, ha nem, akkor egy előre egyeztetett időpontban oldják meg a hiba javítását.
 2. Általunk értékesített, más cég által felszerelt, beüzemelt készülék hibája esetén:
  Először, a telepítést végző szerelőt kell felkeresni, aki a kiszállás után megállapítja, hogy szerelési hiba történt-e. Amennyiben nem szerelési illetve telepítési hiba történt, úgy a telepítő jelentkezését várjuk, hogy leírást adjon a hibajelenségről. Ezután cégünk 72 órán belül megkezdi a készülék javítását és beszerzi a javításhoz szükséges alkatrészeket.

Garancia idő különböző márkára: Minden értékesített és beszerelt készülékre 1 év teljekörű jótállás + 1év termékszavatosság.

A meghosszabbított garancia van a termékekre, az elvégzett megfelelő karbantartások függvényében.

Az alkatrész utánpótlást minden esetben a hazai importőr, nagykereskedelmi partner feladata, melynek pótlása rajtunk keresztül történik.

Meghosszabított garancia /feltételekkel/:

A garancia érvényét veszti, ha a készüléket nem a szükséges jogosítvánnyal rendelkező (zöldkártya, kék kártya) klímaszerelő szakember végzi. Illetéktelen beavatkozás és sérülés esetén szintén érvényét veszti a garancia.

Amennyiben a felhasználó hibabejelentést tesz és a készülék garancia feltétele nem áll fent (pl:nincs áram a hálózatban, lemerült elem) , akkor a kiszállást meg kell térítenie.

A megbeszélt időpontban az ügyfél hibájából történő bármilyen elérhetetlenség, kiszállás, bejutás ellehetetlenítése  miatt történő bevétel kiesés az ügyfelet terheli. Ilyen pl. ha a készülék távirányítójában lemerül az elem és ezért nem működik, vagy mert nincs áram a helységben, stb.

Meghosszabított termék garancia
Minden nálunk vásárolt, és megrendelt termékre 1 év teljes körű garancia van. A meghosszabbított termékgarancia + 1 év termék szavatosság feltétele az évenkénti számlával igazolt (szakember által végzett) karbantartás, karbantartások. A Gyártó csak ebben az esetben vállal garanciát.

A garancia akkor érvényes, ha a felszereléstől/átvételtől számított 2 hónapon belül az üzembe helyezési igazolás szerelői példányát részünkre elektronikus úton(e-mailen) vagy postán eljuttatja. Évi 2 alkalom karbantartás szükséges a garancia fennállásához, ezért évente 1 alkalommal el kell juttatnia részünkre a garancia jegy másolatát, amelyen szerepel a szakember által lepecsételt és kitöltött karbantartási igazolás. Ha ennek az igazolásnak az elküldése nem történik meg kétszeri felszólítás ellenére sem, akkor a garancia érvényét veszti! Kérés esetén, díjazás ellenében mi is elvégezzük a szükséges karbantartást.

A termék javítása esetén a jótállási idő hosszabbodik, a javítási időtartammal a készülék  használatának időtartamával, csere esetén például ha a javítás nem lehetséges, lehet kérni árleszállítást, érték csökkenést vagy cserét.

Csere esetén a jótállási idő újból indul.

Elveszett jótállási jegyet, hiteles (bélyegzővel ellátott) számla esetén pótolunk az eladást követő 2 éven belül.

Egyéb feltételek:

Ha a készülék a vásárlástól számított 3 napon belül meghibásodott, akkor azt, amennyiben a vásárló igényli, és megoldható akkor azonos típusú új készülékre kell kicserélni vagy a készülék sérülésmentes, tiszta, minden tartozékával együtt az eredeti dobozába csomagolt állapotba történő visszaszolgáltatása ellenében a vételárat vissza kell fizetni, vagy árkülönbözettel más típusú készüléket kell a vásárlónak kiadni.

 

Hibás termék estén a vásárló választása szerint:

-Díjmentes kijavítást vagy megfelelő árleszállítást kérhet, ha a készülék beüzemeléséről illetve üzembe helyezéséről megfelelő szakember által számla kiállításával rendelkezik.

-Ha a készülék nem javítható, azonos típusra való cserét kérhet, ha a készülék beüzemeléséről és üzembe helyezéséről megfelelő szakember által számla kiállításával rendelkezik, valamint a terméket tőlünk vásárolta meg.

-Ha nincs cserelehetőség, vagy a vásárlónak a cseréhez fűződő érdeke megszűnt, a készülék visszavásárlását kérheti, amennyiben a készülék bizonyíthatóan hibás,  a készüléket tőlünk vásárolta és a beszerelést, beüzemelést mi végeztük.

A javított készüléknél a jótállási időtartam meghosszabbodik azzal az idővel, amely alatt a vásárló a készüléket rendeltetésszerűen nem használhatta.

Jótállási igényhez az alábbi feltételek szükségesek:

 • a számla egy példánya
 • garancia jegy
 • üzembe helyezési igazolás
 • a termék gyári csomagolása, minden gyári kiegészítővel együtt (10 napig)

Követelje meg az említett dokumentumok pontos kitöltését:

- a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a garancia elvesztését vonja maga után!

- amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető!

- szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények kielégítése az üzembe helyezőt terheli!

- Kezelési útmutatótól eltérő használat miatt ( ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szervíz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemei kár, vagy egyéb a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk (kültéri egység levegő ellátásának gátlása, túltöltés, szennyezettség … stb.)

- az ilyen októl meghibásodott készülék javítási költsége a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. Amennyiben szervíz hívást kezdeményez a használó és a készülék hibátlannak minősül például, ha  a berendezés azért nem működött, mert a távirányítóban nem volt megfelelő az elem, nem volt áram stb.

Elveszett jótállási jegyet, csak az eladás napjának hitelt érdemló igazolása (dátummal, bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő egy éven belül.

Termékeinket a Magyarországon érvényben lévő jótállásra vonatkozó szabályoknak megfelelően forgalmazzuk.

Az általunk forgalmazott termékekhez a garanciát a gyártók/beszállítók biztosítják. Ez a garancia biztosítja, hogy a készüléket szükség esetén a lehető legrövidebb időn belül megjavítsák, vagy cseréljék, ha a gyártó/beszállító úgy dönt.

A jótállási idő kezdete a számla és a jótállási jegy dátuma.

A fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően a termékek az első beüzemelés utáni 72 órán belül észlelt meghibásodása esetén, a meghibásodott termék cseréjére kötelezett,a gyártó.

Az árváltozás jogát fenntartjuk!

 

Az Eladó szavatossági és jótállási felelősségére a következő jogszabályok vonatkoznak:

 • 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet,
 • 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet,
 • 72/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet.

 

Elállás

A Vevő a szerződéstől 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. A Vevő az elállástól való jogát attól a naptól gyakorolhatja, amikor az árut átvette.

Az Eladó köteles elállás esetén, 30 napon belül a Vevő által kifizetett összeget visszafizetni. A visszatérítés nem vonatkozik a szállítási költségekre a 17/1999 Korm. rendelet értelmében.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket (szállítás, újracsomagolás, stb.).

Amennyiben az árucikk nincs kifogástalan állapotban, sérült, karcos vagy viseltes illetve doboza megsemmisült, vagy helytelen tárolás okozta károk (beázás, jelentős elkoszolódás) a Thermoklíma Bau-Ker Kft. fenntartja a jogot az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítésére, illetve megtagadhatja az áru visszavásárlását.